პარტნიორები

  • სს. ტრანსმშენი,  შპს ” ალიანს მედი”
  • სს. ბანკი “კონსტანტა”,   შ.პ.ს რაგო”
  • შ.პ.ს “დემირიოლ სერვისი”.  შ.პ.ს ” აზერ ინშაატ სერვის”
  • შ.პ.ს. “თემა”,  შ.პ.ს.  “თერმაარსენალი”. შ.პ.ს. “საგაიმპექსი”,
  • შ.პ.ს. ” სპიკა-2008″,  შ.პ.ს ” ჯეოელექტრიკი”
  • შ.პ.ს ” თოლექსი”,  შ.პ.ს. ” ახალი მთვარე”
  • შ.პ.ს. ” ახალი ნათება”
  • შ.პ.ს. “კოპოს ელექტრო”